mat-bang-tang-3-toa-2-va-3-the-coastal-hill

Mặt bằng tầng điển hình tầng 3 tòa 1 và 3 - The Coastal Hill Quy Nhơn

Mặt bằng tầng điển hình tầng 3 tòa 1 và 3 – The Coastal Hill Quy Nhơn