mat-bang-tang-2-toa-1-va-3-the-coastal-hill

Mặt bằng tầng điển hình tầng 2 tòa 1 và 3 - The Coastal Hill Quy Nhơn

Mặt bằng tầng điển hình tầng 2 tòa 1 và 3 – The Coastal Hill Quy Nhơn